МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити наявність або відсутність лікувально-профілактичних властивостей молочних продуктів, збагачених лактулозою, вироблених за технічною документацією, розробленою у ВНИМИ.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як об'єкт досліджень обраний кефіру з додаванням лактулоз «Лактусан» (ОСТ 49 29-84 «Кефір», зміна № 7). При цьому дослідники виходили з припущення, що результати дослідження цього об'єкта можуть бути перенесені на інші молочні продукти, збагачені лактулозою.
Загальновідомо, що кефір сам собою є засобом поліпшення функцій кишечника. Тому, щоб визначити ефективність дії кефіру, збагаченого лактулозою (ОСТ 49 29-84 "Кефір", зміна № 7 до ОСТ 49 29-84 "Кефір з лактулозою) необхідно було порівняти його з дією звичайного кефіру, виробленого за традиційною технологією.
Кефір, збагачений лактулозою, готували у ВНІМІ за наступною технологією: спочатку готували кефір за традиційною технологією, потім додавали лактулозний сироп «Лактусан». Однорідну суміш розливали у форми місткістю 200 мл і герметично укупорювали алюмінієвою фольгою. Контрольні зразки готували так само, тільки без додавання лактулози.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
Випробування проводили з двома групами дітей, одна з яких розглядається як контрольна (отримує кефір без добавок), а інша як досвідчена (отримує кефір з додаванням 0,5% сиропу лактулоз «Лактусан»).
Для дослідження відбирали дітей віком від 1 року до 15 років переважно з порушеннями функції кишечника, що виражаються у формі запорів або нерегулярністю випорожнень зі слизом, з болями в ділянці живота. У ряді випадків діти мали також захворювання, як атопічний дерматит, інфекційні та інші. Лікування проводилося амбулаторно, проте хворі перебували під постійним наглядом лікарів морозівської лікарні. Кожна дитина отримувала один пакет продукту щодня. Таким чином, добова доза становила 200 г, а курс проведення досліджень тривав 20 днів. До проходження курсу та після нього проводили бактеріологічний аналіз калу.

РЕЗУЛЬТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У цьому звіті наводяться дані результатів дослідження 30 дітей, які крім клінічного спостереження мають дані аналізу на дисбактеріоз до прийому та після:
 • контрольна група (кефір без лактулози) – 10 дітей,
 • дослідна (кефір із лактулозою) – 20 дітей.

Для оцінки результатів використовували клінічні дані, отримані способом безпосереднього спостереження хворих на лікаря, а також методом опитування батьків хворих дітей та дані бактеріологічного аналізу.

Бактеріологічний аналіз проводили в лабораторії Морозівської лікарні за прийнятою в Росії методикою. Результати наведено у Додатках: таблицях №1 – контрольна група, №2 – дослідна група та №3 – порівняння.
У контрольній групі підвищення рівня біфідобактерій було лише у 20 % дітей, у дослідній групі, яка приймала кефір з лактулозою, – 47 %. У зміні рівня лактобактерій різниця ще більша – 20 % проти 65 % відповідно. Звичайний кефір викликав у 50 % дітей зниження лактобактерій, кефір з лактулозою - тільки у 1 людини (5 %). При цьому стілець у дослідній групі нормалізувався у всіх дітей (100 %).

Загальний висновок щодо клінічних досліджень кефіру з лактулозою, виробленого за ОСТ 49 29-84, зміна № 7:
  1. Кефір з лактулозою на відміну від звичайного кефіру має виражені біфідогенні властивості, тобто істотно підвищує кількість біфідобактерій в мікробному пулі товстого кишечника.
  1. Кефір з лактулозою дуже помітно підвищує рівень лактобацил, що не спостерігається у групі, яка приймала звичайний кефір.
  1. При прийомі кефіру з лактулозою спостерігається пригнічення патогенної та умовно-патогенної мікрофлори.
  1. Кефір з лактулозою позитивно впливає на кишкову функцію, усуває запори та інші розлади кишківника у дітей.
 1. Вживання кефіру з лактулозою покращує клінічну картину: знижує прояви атопічного дерматиту, покращує апетит, покращує стан після перенесеної кишкової інфекції, покращує загальний стан організму та кишкову функцію після антибіотикотерапії.


ВИСНОВКИ:

Кефір, збагачений лактулозою «Лактусан» за ОСТ 49 29-84, зміна № 7, більш сприятливо впливає мікрофлору кишечника, ніж звичайний кефір.

Рекомендуємо кефір з лактулозою (ОСТ 49 29-84, зміна № 7) як масовий продукт для профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту, у тому числі дисбактеріозу та кишкової дисфункції.Від кафедри дитячих хвороб РУДН (24 відділення Морозівської дитячої міської клінічної лікарні):

завідуючий кафедри,
доктор медичних наук,
професор
Л. Т. Кузьменко
 помічник,
кандидат медичних наук
Н.І. Петрук

Від кафедри урології та оперативної нефрології РУДН (64 клінічна лікарня міста Москви):

завідуючий кафедри,
доктор медичних наук,
професор, академік МАНВШ
В. Є. Родоман
головний науковий співробітник,
доктор біологічних наук
 В.І. Максимов


Підписи співробітників Російського університету дружби народів запевняю.

Вчений секретар Вченої ради
кандидат хімічних наук, професор
  А.П. Кропивка

ДОДАТКИ
Пояснення до таблиць.
Відповідно до стандарту Росії нормою для дітей старше 1 року є такі показники (у дужках запроваджуються скорочення, що використовуються у таблиці):
 • біфідобактерії (Б) – 108 і більше,
 • лактобактерії (Л) – 106-108,
 • ешерихії (ЕШ) – 107-108, з них лактозонегативні (ЛНЕШ) – 10%,
 • гемолітичні (ГЕШ) – 2%,
 • ентерококи (ЕН) – 105-106,
 • клебсієла (Кл) – <104,
 • стафілококи (СТ) - <104,
 • дріжджоподібні гриби (ДГ) - <103.

У таблицю введено ті дані, які від наведених значень, чи показують динаміку.

Стілець охарактеризований такими термінами:
 • «норма» – стілець регулярний, нормальної консистенції,
 • "овечий кал" - прояв запору.

Для характеристики мікрофлори калу вимірювання здійснено за 12 наведеними вище показниками. У таблиці внесені дані за тими показниками, які виходять за межі вищенаведених норм або які зазнають змін внаслідок прийому кефіру. Ті показники баканалізу, що вкладаються в норму, до таблиці не внесені. Позначення «відс (3)» використано тоді, коли при розведення для lg KOE = 3 культура мікробів відсутня.

У контрольній групі з 10 дітей 7 (70 %) мали порушену функцію кишківника у формі запорів. З них в одного – стілець зі слизом.
Після курсу кефіру (без лактулоз) стілець повністю нормалізувався у 5 дітей і частково у 2 дітей. Бактеріальні аналізи калу показали знижений рівень біфідобактерій (до log KOE = 7) та лактобактерій (до 5-6) у чотирьох дітей. Після прийому кефіру рівень біфідобактерій підвищився у двох дітей. Рівень лактобактерій підвищився у двох, але різко знизився у чотирьох дітей. Інші зміни у складі мікрофлори у контрольній групі були рідкісні та незначні.

Таблиця №1

Відхилення від норми або зміни у мікрофлорі та формі стільця
у дітей, які брали звичайний кефір (контрольна група).
Доза 200 г на добу, курс 20 днів.
Ім'я та вік дитини  Мікрофлора Дані баканалізу,
lg KOE, %
Характеристика стільця  Примітки
 До прийому кефіру  Після прийому  До прийому кефіру  Після прийому
1 М.М.,

2 роки

 Л  8 відс (6)  норма  норма
2  М.А.,
3,7 років
Б
Л
ЕШ
ЕН
7
6
8
8
9
7
8
8
 запор, стілець зі слизом  норма  Зберігся поганий апетит
3  К.Н.,
4 роки
Б
Л
ЕШ
Ст.
золотист
7
6
6
4
8
6
7
відс (3)
запор стілець через день Рецедивний бронхіт
4  З.К,
5 років
Б
Л
Е
Ш
7
5
5
7
<5
6
запор стілець через день Помірний прояв дерматиту залишився
5  М.А.,
6 років
Л
ЕШ
ЛНЕШ
staph
8
54
відс (3)
3
83%
4
«овечий кал» норма
6  Н.Ж.,
7 років
Л
ЕШ
8
5
відс (6) норма норма
7  К.Н.,
7 років
Л 8 відс (6) «овечий кал» через день норма
8 Б.М.,
8 років
Л 7 7 запор норма Бронхіальна астма
9 Р.А.,
10 років
Б
Л
7
<6
8
<6
запор норма Персистуюча токсикоплазмова інфекція
10  К.О.,
11 років
ЕН 7 норма норма

У другій групі, де кефір приймали з 0,5%-ною добавкою лактулоз «Лактусан», 20 дітей від 1 до 12 років. У 9 дітей (47 %) у дослідній групі рівень біфідофлори після курсу кефіру з лактулозою «Лактусан» підвищився, але у трьох дітей (15 %), які під час прийому перенесли вірусні та інші захворювання, знизився на 1 log одиницю. Підвищення рівня лактобактерій спостерігалося у 13 дітей (65%), а у трьох (15%) спостерігали невелике зниження. На тлі прийому кефіру з лактулозою відбувалося помітне очищення кишечника від умовно-патогенної флори (гемолітичних, слабоферментуючих та інших форм, а також протею, клебсієли, стафілококів та інших).

Таблиця №2

Відхилення від норми або зміни у мікрофлорі та формі стільця
у дітей, які приймали кефір з 0,5%-ною добавкою лактулози.
"Лактусан" (досвідчена група). Доза 200 г на день, курс 20 днів
Ім'я та вік дитини  Мікрофлора Дані баканалізу,
lg KOE, %
Характеристика стільця  Примітки
 До прийому кефіру  Після прийому  До прийому кефіру  Після прийому
1 М.І.,
11 міс.
Б
Л
Кл
Citrobacter
Ст. золотист
Ст. гемоліт.
 6
<6
<6
8
6
відс (5)
5
4
100%
Стілець зі слизом та непервареними грудочками  норма Прийом на тлі ГРВІ.
Поліпшення апетиту
2 А.Д..,
1 рік
Л
Кл
ЕН
<6
5
7
8
відс (5)
4
Стілець рідкий, 3-4 рази на день з неперетравленими грудочками норма Прийом на тлі ГРВІ.
Поліпшення апетиту
3 Г.В..,
1 рік
Б
Л
ЕН
PC
Кл
5
отс(6)
6
<3
6
6
6
9
відс (3)
відс (3)
Кашицеподібний зі слизом і неперетравленими грудочками, схильність до запорів норма Атопічний дерматит. Раніше до прийому кефіру з лактулозою лікувався фагом від дисбактеріозу.
4 Ф.К,
1 рік 10 міс.
Б
Л
Кл
ЗС
8
6
4
5
9
7
отс(4)
отс(4)
Кашицеподібний зі слизом і неперетравленими грудочками, схильність до запорів норма Зменшилися прояви атопічного дерматиту
5 А.Р.,
2 роки
Л
ЕШ
5
6
7
7
Кашицеподібний, зеленого кольору норма Бронхіальна астма
6  Ф.П.,
3 роки
норма норма Запор, стілець зі слизом норма Зменшився прояв атопічного дерматиту
7 Б.А,
3 роки
Б
Л
ЕШ
ГЕШ
Протей
9
7
<6
7
6
8
8
8
4
отс(3)
Дисбактеріоз протягом тривалого часу норма Зменшився прояв атопічного дерматиту
8 М.Є,
3 роки
5 міс.
Б
Л
St. Epidermis
9
7
7
9
8
відс (3)
запор норма Прийом у два етапи: кефір без лактулози – виник запор, далі перехід на прийом кефіру з лактулозою – стілець нормалізувався
9 А.А.,
4 роки
Л
ЕШ
ГЕШ
СТ
8
5
ні
4
відс (6 )
8
100%
відс (4)
Нестійкий норма Імовірно, харчове отруєння в кінці курсу.
10 С.В.,
4 роки
Л
ЛНЕШ
ЕН
П
відс (6)
ні
7
8
відс (6)
5%
7
8
Кишкова коліка, схильність до запорів норма Поліпшення апетиту
11 Б.С.,
6 років
ЗС 4 відс (3) Запори, біль у животі  норма Переніс кишкову інфекцію і погладшав за 1 день
12 П.Д.,
6 років
ЕН
П
ДГ
6
відс (3)
3
7
8
відс (3)
 «овечий кал»  норма Перехворів на бронхіт наприкінці лікування, отримував антибіотикотерапію.
13 К.К.,
6 років
Б
Л
ЕШ
8
6
10
9
8
10
запор норма Дисбактеріоз від народження, зменшився прояв атопічного дерматиту.
14  Г.О.,
7 років
Б
Л
ЕШ
8
7
8
7
6
7
запор норма Бронхіальна астма, перед другим баканалізом, переніс вірусне захворювання.
15 К.К.,
7 років
Л 5 <6 норма норма Прийом у два етапи: кефір без лактулоз дав усунення запору, прийом кефіру з лактулозою призвів до збільшення рівня лактобактерій
16 К.К.,
7 років
Б
Л
ЕШ
8
7
8
9
8
5
«овечий кал» норма
17  Ч.М.,
7 років
Б
Л
ЕН
відс (7)
відс (6)
7
9
8
відс (6)
«овечий кал» норма
18 І.А.,
8 років
Б
Л
6
6
7
8
запор норма Хронічний пієлонефрит. Поліпшення апетиту
19 В.Т.,
9 років
Б
Л
ЕШ
8
8
8
9
6
7
запор через день Рецидивуючий обструктивний бронхіт
20 К.Д.,
12 років
Б
Л
ЕШ
Ст. Золотіс.
7
6
6
4
9
7
8
відс (3)
запор норма Ревматоїдний артрит

Г.В., 1 рік, мав дисбактеріоз 2-го ступеня та при низьких рівнях лакто- та біфідобактерій, мав помітно високий рівень клебсієлл (lg KOE = 6). Ця дитина лікувалась фагом, але поліпшення не було. Курс лікування кефіром з «Лактусаном» призвів до зникнення клебсієл та зростання чисельності біфідо- та лактофлори.

Істотні поліпшення були у клініці, коли порушення кишкової функції зникли та випорожнення нормалізувалося. У двох інших випадках, коли діти до лікування мали знижений рівень біфідо- та лактофлори (К.К., 7 років та Ч.М., 7 років), було досягнуто повної нормалізації мікрофлори, а схильність до запорів зникла і випорожнення нормалізувалися.

У деяких випадках дія кефіру виявилася недостатньою і знадобилося додаткове проведення курсу кефіру з лактулозою «Лактусан».

У дитини К.К., 7 років, кефір сприяв усуненню запору, проте, його впливом геть склад мікрофлори був досить ефективним, т.к. лактобактерії залишалися дуже низькому рівні. Після курсу кефіру з лактулозою рівень лактофлори підвищився з 5 до 6.

У іншої дитини (М.Є., 3,5 роки) курс кефіру призвів до виникнення запорів, і ця дитина була переведена в дослідну групу, яка отримувала кефір з лактулозою Лактусан. Досягнуто нормалізацію стільця та поліпшення складу мікрофлори.

Три дитини мали атопічний дерматит. Після курсу кефіру з лактулозою його прояви різко зменшились. В однієї дитини (П.Д., 6 років) після курсу кефіру з «Лактусаном» відбулося підвищення рівня протею (до lg KOE = 8), що пояснюється перенесенням наприкінці лікування бронхіту та лікуванням антибіотиком.
Аналогічно, у дитини (А.А., 4 роки) через харчове отруєння в кінці курсу підвищився рівень ешерихії (до lg KOE = 8) на 100% за рахунок гемолітичних форм. Однак у всіх перерахованих випадках, загальний стан дитини покращувався, випорожнення нормалізувалося, а основні показники баканалізів були на рівні нормальних значень.
Про сприятливу дію кефіру з лактулозою «Лактусан» у порівнянні з кефіром без добавок можна судити за вмістом біфідо- та лактобактерій у калі (таблиця 3).

Для повної коректності порівняння дії кефіру, виготовленого за традиційною технологією, і кефіру, збагаченого лактулозою, слід дотриматись інших рівних умов. Для коректного порівняння у статистиці не враховувалися дані баканалізів дітей, які перенесли захворювання (ГРВІ, харчові отруєння та інші) під час прийому продуктів, дія яких досліджується, т.к. саме перенесені захворювання могли внести несприятливі корективи до складу мікрофлори.

У таблиці 3 порівнюються дані дітей за інших рівних умов.

Таблиця №3.

Порівняння зміни рівня біфідо- та лактобактерій у дітей,
отримували звичайний кефір (контрольна група) та кефір,
збагачений лактулозою «Лактусан» (досвідчена група)
Група дітей Біфідобактерії Лактобактерії
підвищення зниження підвищення зниження
Контрольна
(кефір), 10 осіб
20 % 0 20 % 50 %
Досвідчена
(кефір з лактулозою "Лактусан"),
19 осіб
47 % 5 % 65 % 5 %

Якщо в контрольній групі підвищення рівня біфідобактерій було тільки у 20 % дітей, то в дослідній групі, яка приймала кефір з лактулозою, – 47 %. У зміні рівня лактобактерій різниця ще більша – 20 % проти 65 % відповідно. Звичайний кефір викликав у 50 % дітей зниження лактобактерій, яке іноді перевищувало 100-кратну величину, кефір з лактулозою - тільки у 1 людини (5 %). При цьому стілець у дослідній групі нормалізувався у всіх дітей (100 %).

Додати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

ukUkrainian